webdesign buroVH

Magazijnplein

De specialisten in magazijninrichting

Winkelwagen is leeg

Account:

Slide 3

draagarmstellingen

PreviousNext

Slide 1

Best Sellers Tab1

bel voor meer informatie
0546 633 707
vraag hier
gratis offerte aan

Kwaliteit en veiligheid

 

Nedcon opslagsystemen voldoen aan de volgende nationale en internationale normen: 
RAL-RG 614/1, RAL-RG 614/2, NEN-5051 en NEN-5052.

 Nedcon materialen worden regelmatig getest, zijn TÜV gekeurd en voeren het GS certificaat (Geprüfte Sicherheit)

Zie in het Youtube filmpje waarom veiligheid zo belangrijk is!

Nedcon telt tot de eerste fabrikanten, wiens palletstellingen hercertificeert zijn volgens de RAL–RG 614, op basis van de Europese richtlijnen FEM 10.2.02. Onze palletstellingen zijn volgens de voorschriften van de FEM op wetenschappelijke aspecten geanalyseerd en getest. Bovendien is de onderneming DIN EN ISO gecertificeerd.


KAM-beleid - Kwaliteit, Arbo en Milieu

De directie van Optimum Storage Solutions ziet het als haar plicht om naar best vermogen voor haar medewerkers de optimale arbeidsomstandigheden te creëren. Daarbij staat de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerker centraal. Om dit te realiseren werken wij met goed opgeleid personeel, de meest geschikte materialen, gereedschappen en middelen. Het bedrijf voert een beleid om de arbeidsomstandigheden te beheersen, te verbeteren en te bevorderen, door middel van continue verbetering van de processen volgens PCDA-cirkel (plan, do, check, act) zoals vastgelegd in het managementsysteem. Het beleid is erop gericht om letsel en/of schade aan mens te voorkomen.

 Kwaliteit

De directie van Optimum Storage Solutions BV (OSS) heeft als doel gesteld om de klant optimaal te bedienen en te ontzorgen binnen haar specialisme magazijninrichting. Optimum Storage Solutions bestaat uit een groep van bedrijven, waarbij elk bedrijf op unieke wijze een bijdrage levert aan dat doel. Het bedrijf voldoet aan de geldende producteisen, arbo- en milieuwet- en regelgeving. Voor de borging, beheersing en verbetering van processen, de kwaliteit van product of dienst en arbeidsomstandigheden zijn de processen vastgelegd in een managementsysteem volgens NEN-EN 9001 en VCA**.

kwaliteit, arbo en milieu

Arbo

De directie van Optimum Storage Solutions ziet het als haar plicht om naar best vermogen voor haar medewerkers de optimale arbeidsomstandigheden te creëren. Daarbij staat de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerker centraal. Om dit te realiseren werken wij met goed opgeleid personeel, de meest geschikte materialen, gereedschappen en middelen. Het bedrijf voert een beleid om de arbeidsomstandigheden te beheersen, te verbeteren en te bevorderen, door middel van continue verbetering van de processen volgens PCDA-cirkel (plan, do, check, act) zoals vastgelegd in het managementsysteem. Het beleid is erop gericht om letsel en/of schade aan mens te voorkomen.

Milieu

De directie is erg milieubewust en heeft als doelstelling te voldoen aan geldende milieuwet- en regelgeving en is altijd op zoek naar duurzame oplossingen. De belasting van het milieu wordt waar mogelijk beperkt.

MVO

Het bedrijf heeft in 2018 een MVO-verklaring onder begeleiding van de kracht van new business behaald. Het belang van maatschappelijk ondernemen wordt door de directie onderkend en erkend. Het aangaan van een duurzame relatie met mens, maatschappij en milieu zijn kernwaarden binnen onze organisatie.

Optimum Storage Solutions heeft zeer betrokken medewerkers, zij dragen de kernwaarden van ons bedrijf uit. Zij zijn op afdelingsniveau betrokken bij het tot stand komen van doelstellingen per afdeling. De organisatie heeft een zelfregulerend karakter, dit geeft de directie het commitment van de werknemers bij uitvoering van bovenstaande beleid. Jaarlijks worden de doelstellingen per bedrijf en afdeling gepresenteerd tijdens de strategiepresentatie. Daarnaast worden deze beheerst en bewaakt in het managementoverleg (TVO).

Het opgestelde managementsysteem voor kwaliteit en arbo wordt intern bewaakt door de KAM-functionaris. Dit systeem wordt door externe onafhankelijke certificerende instellingen periodiek getoetst aan de geldende versies van de normen/erkenningen: NEN-EN-ISO 9001 en VCA**.

Opgesteld namens de directie, Oss 31 augustus 2018

 

Nederland Duitsland Europa

 

Legbordstellingen
NEN 5051
RAL - RG 614 / 1
Grootvakstellingen        
NEN 5051
RAL - RG 614
Palletstellingen
NEN 5051 / NEN 5052         
RAL - RG 614 / 2
F.E.M.10.2.02
Productie
DIN EN ISO-9001 
Montage
VCA certificaten  

Volgens de ARBO-wetgeving zijn werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van hun medewerkers. Werknemers moeten er op kunnen vertrouwen dat ze met veilig en degelijk materieel werken. In art. 7.4a van de ARBO is vastgelegd dat arbeidsmiddelen als heftrucks, graafmachines, hijswerktuigen en magazijnstellingen periodiek gekeurd dienen te worden.

Wij maken gebruik van onafhankelijke gecertificeerde en geaccrediteerde organisaties, die in uw opdracht een veiligheidsinspectie in uw magazijn uitvoeren. Wij kiezen voor deze werkwijze om onze onafhankelijkheid en objectiviteit te waarborgen en niet de suggestie te wekken omzet verhogende inspecties uit te voeren. Bovendien zijn deze inspecteurs goed opgeleid en beschikken altijd over de meest recente informatie. Op basis van een inspectielijst voeren zij een visuele controle uit op de status van Nedcon stellingen en het gebruik daarvan. Vervolgens zullen zij daar uitgebreid rapport over uitbrengen en suggesties ter verbetering leveren en in overleg eventueel materialen vervangen. Ondanks de periodieke keuringen, blijft de werkgever formeel toch verantwoordelijk voor de uitvoering van de ARBO-wetgeving.