Veilig werken op hoogte en valbeveiliging

Een goede, praktische inrichting van een magazijn is van belang voor een efficiënte werkwijze binnen het magazijn. Toch moet veiligheid altijd de topprioriteit zijn. Er zijn veel scherpe hoeken, uitstekende voorwerpen, gaten en natuurlijk ook hoogtes die de kans op ongelukken vergroten. Om de veiligheid van uw werknemers te waarborgen is het belangrijk om op alles voorbereid te zijn en de juiste maatregelen te nemen. Zorgen dat uw werknemers veilig werken op hoogte? Hier vertellen we over valbeveiliging en meer. 

 

Wat is valbeveiliging?

Wanneer men in de hoogte gaat werken, bijvoorbeeld met een hoogwerker, is het geen kwestie van wel of geen valbeveiliging. Werken in de hoogte is gevaarlijk wanneer geen maatregelen worden getroffen, maar met valbeveiliging kan op een veilige manier de hoogte in gegaan worden. 

Werken op een hoogte van meer dan 2,5 meter betekent dat extra veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. In magazijnen is valgevaar met name aanwezig op entresolvloeren, in werkbakken, bij het klimmen in een stelling of bij het abseilen vanuit trucks. Met valbeveiliging hebben uw werknemers de nodige speling en bewegingsvrijheid om goed werk te verrichten. Valbeveiliging behoort tot de persoonlijke beschermingsmiddelen (klasse 3) en bestaat uit een harnas, ankers, verbindingsmiddelen en eventueel evacuatiemateriaal. Een dergelijk harnas moet altijd gedragen worden in omgevingen met valrisico, met de ankers kan het veiligheidssysteem bevestigd worden. Valbeveiligingen zijn dan ook  voorzien van een CE-markering. Maand en jaar van fabricage moeten eveneens op de gordel zijn aangegeven.

Valbeveiliging is wat anders dan doorvalbeveiliging. Dit laatste zijn gaaswanden gemonteerd achter palletstellingen, zodat werknemers die er achterlangs lopen beschermd worden. 

Valbescherming entresolvloer

Wat zegt de wetgeving

Zoals gezegd wordt vanaf 2,5 meter gesproken van werken op hoogte. Volgens de Nederlandse wet is op deze hoogte altijd sprake van valgevaar en dient een veilige omgeving gewaarborgd te worden. Wordt gewerkt op een plek waar valgevaar aanwezig is, dan moeten er volgens de wet altijd maatregelen genomen worden om het gevaar zo klein mogelijk te maken. De werkomgeving moet goed opgeruimd zijn om ongelukken te voorkomen, hekken of leuningen dienen zo mogelijk geplaatst te worden en werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde plek. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn altijd noodzakelijk voor het geval dat de collectieve voorzieningen onvoldoende (mogelijk) zijn. Op het navolgen van de zorg voor valbescherming wordt regelmatig gecontroleerd. Bovendien bestaan verschillende NEN kwaliteitsnormen. 

      ➢ Veiligheidsnetten (NEN-EN 1263-2:1998 / NEN-EN 1263-1:1997)

      ➢ Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen (NEN-EN 795-2012)

Verder geldt dat hoe minder veiligheid vergrotende maatregelen zoals leuningen en afdekkingen aanwezig zijn, hoe groter de nood aan valbeveiliging.

Veilig werken op hoogte

7 tips voor veilig werken op hoogte

1. Volg een passende hoogwerker opleiding;

2. Lees, begrijp en houd je aan alle regels;

3. Inspecteer de werkplaats en de hoogwerker voor je begint;

4. Draag de juiste valbescherming;

5. Ga verantwoord met het platform om, hef alleen in de juiste omstandigheden;

6. Blijf op het platform, klim niet op de railing;

7. Houd je aan het laadlimiet of maximale gewicht.